املاک ماکان
فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت
قیمت کل : 43,535 تومان
تاریخ ثبت : 1397/11/03
رهن و اجاره - ویلا و خانه - مسکونی - رشت
قیمت کل : 54,646 تومان
تاریخ ثبت : 1397/11/03
فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت
قیمت کل : 620,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/11/03
فروش - ویلا و خانه - مسکونی - ماسال
قیمت کل : 900,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/11/10
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/18
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/18
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 616,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 616,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 616,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 1,530 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 2,227,500,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - ویلا و خانه - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 500,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/24
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1398/01/05
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1398/01/06
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1398/01/10
1 2