املاک ماکان
فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت
قیمت کل : 43,535 تومان
کد ملک : 1
تاریخ ثبت : 1397/11/03
رهن و اجاره - ویلا و خانه - مسکونی - رشت
قیمت کل : 54,646 تومان
کد ملک : 2
تاریخ ثبت : 1397/11/03
فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت
قیمت کل : 620,000,000 تومان
کد ملک : 3
تاریخ ثبت : 1397/11/03
فروش - ویلا و خانه - مسکونی - ماسال
قیمت کل : 900,000 تومان
کد ملک : 4
تاریخ ثبت : 1397/11/10
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
کد ملک : 5
تاریخ ثبت : 1397/12/18
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
کد ملک : 6
تاریخ ثبت : 1397/12/18
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 616,000,000 تومان
کد ملک : 7
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 616,000,000 تومان
کد ملک : 8
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 616,000,000 تومان
کد ملک : 9
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 1,530 تومان
کد ملک : 10
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 2,227,500,000 تومان
کد ملک : 11
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - ویلا و خانه - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 500,000,000 تومان
کد ملک : 12
تاریخ ثبت : 1397/12/24
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : تومان
کد ملک : 13
تاریخ ثبت : 1398/01/05
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
کد ملک : 14
تاریخ ثبت : 1398/01/06
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
کد ملک : 17
تاریخ ثبت : 1398/01/10
رهن و اجاره - ویلا و خانه - اداری - بندرانزلي
قیمت کل : 456 تومان
کد ملک : 19
تاریخ ثبت : 1398/01/11
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 910,000,000 تومان
کد ملک : 20
تاریخ ثبت : 1398/08/10
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : 1,143,000,000 تومان
کد ملک : 21
تاریخ ثبت : 1398/08/10
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : 1,526,000,000 تومان
کد ملک : 22
تاریخ ثبت : 1398/08/10
فروش - زمین - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 506,000,000 تومان
کد ملک : 23
تاریخ ثبت : 1398/08/10
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : 960,000,000 تومان
کد ملک : 24
تاریخ ثبت : 1398/08/11
پیش فروش - مغازه - تجاری - ماسال
قیمت کل : 3,750,000,000 تومان
کد ملک : 25
تاریخ ثبت : 1398/08/11
رهن و اجاره - ویلا و خانه - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 300 تومان
کد ملک : 26
تاریخ ثبت : 1398/08/11
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : 180,000,000 تومان
کد ملک : 28
تاریخ ثبت : 1398/08/12
رهن و اجاره - ویلا و خانه - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 250 تومان
کد ملک : 29
تاریخ ثبت : 1398/08/12
رهن و اجاره - ویلا و خانه - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 250 تومان
کد ملک : 30
تاریخ ثبت : 1398/08/12
فروش - زمین - مسکونی-جنگلی - ماسال
قیمت کل : 3,880,000,000 تومان
کد ملک : 31
تاریخ ثبت : 1398/08/12